Foro Confederac.io

Una de cada quatre places de pediatra no està coberta per un especialista


#1

Per què no hi ha pediatres a Espanya? Els experts apunten, entre altres raons, a uns horaris que impedeixen la conciliació. A Andalusia, el territori amb la població més jove, estan les tres províncies espanyoles amb més mancances. La Rioja és l’única comunitat autònoma sense aquest problema, que anirà a més per la jubilació d’un miler de professionals en uns anys

En el moment actual hi ha 10.437 places de pediatria a Espanya, de les quals 6.330 són en atenció primària, segons dades recaptades per les associacions d’aquests professionals en el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. No hi ha pediatres en atur. En els pròxims 10 anys, un miler es jubilarà. En el número de MIR per any s’ha aconseguit la màxima capacitat docent que és 433 per a 2019. La proporció de pediatres hospitalaris i d’atenció primària no es correspon en la seva distribució amb els problemes més prevalents de salut del nen i hi ha un clar dèficit d’aquests últims. Però per què falten pediatres?
http://diarisanitat.cat/una-de-cada-quatre-places-de-pediatra-no-esta-coberta-per-un-especialista/?utm_source=Butlletí+El+Diari+de+la+Sanitat&utm_campaign=4af3ff5622-Butlletí_Sanitat_2017_07_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_be09b88655-4af3ff5622-177881829