Foro Confederac.io

Sociofolcologia Xilolític


#1

El terme xilolític és completament nou. Ho sé del cert perquè me l’acabo d’inventar. Vol dir “de fusta i de pedra” (del grec ξυλον [xýlon], “fusta”, i λίθος [litos], “pedra”). És com, al meu entendre, s’hauria hagut de dir el neolític , que significa “de pedra nova”, per contraposició a paleolític , que vol dir “de pedra vella”. En efecte, el paleolític s’hauria hagut de dir lític , tout court , i el neolític, a la llum del que ara sabem, hauria hagut d’anomenar-se xilolític .
El canvi climàtic està provocant una dràstica des­aparició de les glaceres, és prou sabut. La fosa dels gels permanents deixa al descobert elements orgànics que hi van quedar atrapats mil·lennis enrere i que ara afloren intactes.