Foro Confederac.io

Scrambled Exif elimina metadades amb un simple clic

Ja hem parlat altres vegades de la importància d'eliminar les metadades de les nostres imatges abans de pujar-les a la xarxa, hem parlat de mat per escriptori però avui parlarem d'Scrambled Exif. Es tracta d'una aplicació mòbil per Android que podem trobar a fdroid i que funciona d'una forma molt simple, quan vols compartir una imatge en comptes de compartir-la directament al programa habitual selecciones Scrambled Exif i de forma transparent l'aplicació torna a obrir el diàleg de compartir amb la imatge ja neta de metadades. Així de simple!

L'aplicació té una petitat configuració que ens permet per exemple no canviar el nom de l'arxiu cosa que Scrambled Exif fa per defecte, mantenir o no la metadada de l'orientació per imatges jpeg o forçar la reescriptura o no de l'imatge al complet cosa que fa l'esborrat més lent però més segur segons el desenvolupador del projecte.

Com tot el que recomanem a Surt del Cercle és software lliure (GNU General Public License v3.0) i podeu descarregar el codi del programa en el seu repositori de Gitlab. o ajudar en la seva traducció des de el projecte Transifex.

Quant a permisos l'app no demana més que el necessari, READ_EXTERNAL_STORAGE per llegir i escriure en la memòria del dispositiu.

Com veieu és només fer un clic i no donem més dades de les necessàries al enviar una imatge a la xarxa que pugui ser utilitzada per geolocalitzar-nos.


Este es un tema de discusión derivado de la entrada https://surtdelcercle.cat/index.php?view=blog&id=49