Foro Confederac.io

Què succeirà aquí? (VOPorSCas) [=O que vai acontecer aquí?] - SantsTV

Un documental sobre els moviments socials que defensen el dret a habitar a la ciutat de Lisboa, en un moment d'intensificació de les lluites per l'espai urbà provocada per l'expansió del capitalisme financer, que concentra riquesa en mans d'uns pocs, i augmenta la desigualtat social.

Un documental sobre 'aquelles persones que desafien la conversió de la ciutat en una mercaderia, sobre els i que desobeeixen a la injustícia construint poder de la banda de qui busca un lloc per viure.

Un documental de Left Hand Rotation en col·laboració amb Stop Despejos i Habita!


Este es un tema de discusión derivado de la entrada https://www.sants.tv/fit/20020600306107
Creative Commons License