Foro Confederac.io

Premi Descontrol 2018

libros
premios
editoriales
#1

https://descontrol.cat/2018/04/05/premi-descontrol-2018/

La presentació la farem el 21 d’abril en el marc de la Fira Descontrolada que organitzem a Can Batlló

Per tant aquest any tornem a repetir (i esperem poder-ho fer cada any). A més augmentem la dotació econòmica del premi a 700 euros.

Motius pels que fem el premi

Des de Descontrol Editorial ens hem adonat que patim una manca de textos d’anàlisi de la nostra realitat actual. Molts dels textos que es publiquen avui dia des de les editorials alternatives són llibres antics o que estudien temes del passat. Evidentment un anàlisi crític de la historia és imprescindible per entendre el present, però també és necessari complementar-ho amb estudis que ens permetin abordar directament els temes que més ens afecten avui dia.

Un dels problemes que a vegades sorgeix és que les persones que podrien escriure o investigar sobre un tema determinat moltes vegades no poden fer-ho, ja que el treball assalariat els impedeix disposar del temps necessari. Es per això que hem decidit intentar solucionar aquesta situació. Per incentivar la publicació de textos que analitzin els problemes i qüestions actuals hem creat el Premi Descontrol.

Editorial Descontrol