Foro Confederac.io

Les pensions i la motxilla austríaca

#1

Artículo completo: https://kaosenlared.net/les-pensions-i-la-motxilla-austriaca/

La motxilla afecta tant els treballadors que estan en actiu, com a l’hora de jubilació. A Àustria per exemple, no existeix la indemnització per acomiadament, que queda substituïda per aquesta aportació mensual.