Foro Confederac.io

La Marea Blanca de Catalunya davant de #VagaPrimaria #EAPenVAGA #DignitatAP


#1

La Marea Blanca de Catalunya davant de la convocatòria de vaga anuncia avui en roda de premsa per Rebelion atencion Primaria i el sindicat CGT ,manifesta:

  1. La convocatòria de vaga respon al deteriorament progressiu que pateix l’Atenció Primària i els seus treballadors i treballadores des de l’any 2011, que ha arribat a una situació insostenible i que afecta
    la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients.

  2. La Marea Blanca de Catalunya dóna suport a la vaga conovocada per l’assemblea de Rebelion Atencion Primaria amb el suport de la CGT perquè planteja millores assistencials i una major dotació
    pressupostària per a l’Atenció Primària, tal com venim reclamant des de fa temps i per que tots els col·lectius que treballen a l’Atenció Primària (metges/sses, infermers/res, administratius/ves,
    tècnics/ques, treballadors/es socials…) pateixen l’impacte de les males condicions laborals i la degradació de la seva feina .
    http://www.mareablanca.cat/la-marea-blanca-de-catalunya-davant-de-vagaprimaria-eapenvaga-dignitatap/