Foro Confederac.io

La Ciutat Invisible

Origen: http://confederac.io/organizaciones/la-ciutat-invisibleLa Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball precari que ens imposa el sistema econòmic capitalista. La seva activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació política i social.

1 Like

Tot llegint El pensament polític de Salvador Seguí (Xavier Diez, Virus Editorial, 2016, p. 153), trobo aquesta referència a La Ciutat Invisible:

(…) Cornelissen proposa tot un conjunt de mesures que tenen poc a veure amb el dogmatisme marxista o l’idealisme de l’anarquisme més especulativament filosòfic, i sí, en canvi, amb les idees que coincideixen amb les de Seguí i les de bona part de la CNT, que també inspiren els processos coŀlectivitzadors de la revolució del 1936 i que, encara ara, mantenen un gran atractiu entre bona part dels teòrics antiglobalitzadors, així com algunes experiències de la Catalunya actual.15

15. Són, per exemple, en el pensament de l’economista Josep Manuel Busqueta, L’hora dels voltors: la crisi explicada a una ciutadania esafada, El Jonc, Lleida, 2013, o el periodista Antonio Baños, Posteconomía: hacia un capitalismo feudal, Los Libros del Lince, Barelona, 2012. De la mateixa manera, el coŀlectiu i cooperativa autogestionada La Ciutat Invisible s’enmiralla en bona part d’aquesta tradició econòmica per elaborar i practicar algunes d’aquestes propostes. http://www.laciutatinvisible.coop/.

Creative Commons License