Foro Confederac.io

Guia per la privacitat al nostre Firefox

Firefox de la fundació Mozilla es un dels navegadors més amistós amb la privacitat entre els navegadors "mainstream", però encara podem fer uns quants canvis per millor la nostra privacitat a la xarxa.

Primer de tot perquè el navegador Firefox és de codi obert i pot ser auditat en canvi els seus competidors com Chrome, Safari o Microsoft Edge no per tant en aquest punt ja és el navegador que ens interessa escollir, un altre rao per si aquesta primera no és suficient és la quantitat d'extensions que milloran la nostra privacitat.

Coses a fer al instalar Firefox

Activa el bloqueig de contingut, internet està ple de scripts que executem en el nostre navegador de forma invisible, aquestes opcions t'ajudaran a bloquejar alguns rastrejadors, criptominers i fingerprinters.

Bloqueig de contingut

Envia una senyal de que no vols ser rastrejat "Do not Track" (DNT) a les pàgines que visites.DNT

Ordena al navegador que esborri cookies i catxe al tancar Firefox.

Esborra Cookies

Desactiva la telemetria, per defecta Firefox recull informació sobre tu i l'ús que fas del navegador, ves a la configuració i en l'apartat Privacitat i Seguretat desactiva les caselles.

Telemetria

Canvia el motor de cerca per defecte, escull un cercador amic de la privacitat, lliure i a poder ser descentralitzat com Searx.

Motor de cerca

Hi han moltes coses per configurar a Firefox d'una forma visible en la secció Preferències però pots trobar moltes més entrant a l'adreça about:config des de la barra de adreces del navegador, després d'acceptar el risc podras canviar moltes més opcions.

Desactiva webRTC, aquesta tecnologia és un estàndard que permet als navegadors fer servir veu, vídeo i transferència d'arxius directament però desafortunadament també permet conèixer la veritable IP de la nostre màquina i si fas servir un proxy o un VPN, una vegada dins de la configuració avançada escriu al cercador media.peerconnection.enabled i deixa'l a false. Algunes extensions de Firefox també poden desactivar webRTC.

Desactiva el DRM, sapigues que fent això no veuras ni Netflix ni HBO ni Amazon Prime, aquesta tecnologia va en contra de la llibertat del software encriptatn els continguts per poder només ser reproduits en certa plataforma fent que els vídeos siguin limitats per llicències privatives.

A la pestanya de la configuració General veuras un apartat especial pel DRM, desactiva la casella.

DRM

Algunes extensions que instalar

Privacy Badger, desenvolupat per Electronic Frontier Foundation (EFF), és un excel·lent complement contra el seguiment, permet coneixer quins scripts està executant el teu navegador i decidir quins han de ser bloquejats.

HTTPS Everywhere, també desenvolupat per Electronic Frontier Foundation (EFF), funciona perquè molts llocs web poden acceptar connexions HTTPS, però de manera predeterminada utilitzen regularment altres HTTP insegurs i insegurs, aquesta extensió sempre que sigui possible tractarà de fer servir una conexió encriptada per tant, és una bona idea fer una ullada a la icona del cadenat a l’URL que mostra si utilitzeu una connexió HTTPS.

NoScript, es un eina igual que l'anterior incloses per defecte en el nevegador Tor, permet bloquejar scripts que executa el teu navegador, si fas servir NoScript no cal fer servir Privacy Badger ja que fan la mateixa tasca.

Cookie AutoDelete, ja hem configuta el nostre navegador per esborra cookies i catxe al tancar-lo però aquesta extensió et proporciona garanties extra, Cookie AutoDelete també proporciona una mica de protecció contra les galetes Flash d'Adobe Macromedia molt més dificils de detectar i esborrar, també neteja l’emmagatzematge de DOM (petites bases de dades admeses pel navegador i que una pàgina web pot fer servir per enmgatzemar informació). En el about:config tens l'opció dom.storage.enabled que editant a false impedeix l'ús d'aquestes bases de dades locals.

Random Agent Spoofer, quan fem una petició a un servidor web enviem amb ella unes capçaleres que ens identifiquen, es diu user-agent i inclou navegador, sistema operatiu i dades de la computadora, amb aquesta extensió enviarem informació enganyosa per no poder ser identificats tan facilment.

Canvas Defender, canvas és la tecnologia més comuna per extreure la emprenta digital del navegador. Utilitza el vostre navegador perque dibuixi una imatge oculta i utilitza minúscules variacions en la forma en què es dibuixa la imatge per generar un codi d'identificació únic que es pot utilitzar per rastrejar-vos. Canvas Defender t'ajuda a prevenir aquest efecte enviant soroll persistent que dificulta l'identificació.

Bloody Vikings, aquesta extensió et permet omplir formularis amb adreces de correu electrònic temporals que pots crear amb facilitat i obre la pestanya del navegador amb la bustia per rebre el missatge de confirmació si cal.

Hi han moltes més extensions interesants que anirem veient en futurs articles al blog.


Este es un tema de discusión derivado de la entrada https://surtdelcercle.cat/index.php?view=blog&id=55
2 Likes