Foro Confederac.io

Entrevista a Jim Bennet «Els conservadors encara veuen els historiadors com paràsits» Director del Museu d'Història de la Ciència d'Oxford


#1

Jesús I. Català Gorgues, Víctor Navarro Brotons i Mª Amparo Salinas
Jim Bennett (Belfast, 1947) és avui dia una referència indefugible en el camp de la museologia de la ciència. Bennett representa la confluència de dues tradicions habitualment divorciades, la dels historiadors de la ciència –es tracta d’un autor amb contribucions de relleu a la història de les matemàtiques– i la dels gestors de les col·leccions i museus científics. La tasca més conspícua del nostre personatge ha anat, precisament, pel camí de l’acostament d’ambdues tradicions.

Quan es veu per primera volta Jim Bennett –alt, prim, cabells rulls moderadament llargs i absolutament de la tonalitat de l’ermini hivernal–, hom no dubta: “Genuine English scholar”. Certament, el professor Bennett es formà a Cambridge, on va fer la seua tesi sota la direcció de Michael Hoskin, i on rebé la influència d’historiadors de la ciència que marcaren tota una època. També a Cambridge dugué endavant importants tasques professionals referides a la museologia, concretament va ocupar el càrrec de conservador al Wipple Museum of the History of Science. Avui, però, és a l’altra gran ciutat universitària anglesa: efectivament, és director del Museum of History of Science d’Oxford, el cèlebre Ashmolean Museum. Sent ara membre de la comunitat acadèmica d’Oxford i havent passat un bon grapat d’anys a la vora del Cam, sembla inevitable de fer l’apreciació adés esmentada, encara que no siga anglès, sinó irlandès de Belfast.