Foro Confederac.io

El cel de raigs gamma extragalàctics Una visió del fenomen més potent de l'univers


#1

El cel de raigs gamma ens permet observar els processos més energètics i violents de l’univers. En els últims anys, els satèl·lits de raigs gamma estan explorant el cel per a ajudar-nos a comprendre els processos físics que governen aquestes emissions. Avui dia tenim una gran quantitat d’informació sobre els processos físics relacionats amb el cel de raigs gamma gràcies als satèl·lits que orbiten la Terra. Fins ara, s’han detectat prop de tres mil fonts de raigs gamma, i la xifra augmentarà mentre aquestes missions continuen explorant el cel. El cel d’alta energia està dominat pels objectes extragalàctics. Gran part de les fonts detectades no té un equivalent en els catàlegs d’altres longituds d’ona, la qual cosa deixa obert el debat sobre la seua naturalesa. Aquest article se centra en el cel de raigs gamma extragalàctics, en les seues propietats i processos, per a analitzar els principals problemes que es debaten en la comunitat astrofísica.