Foro Confederac.io

El 15M com el podem enfocar des de les dades obertes? (organització/acció)

#1
1 Like
closed #2