Foro Confederac.io

Confederac.ió no és una xarxa social (i això és bo)

Confederac.ió ofereix funcionalitats habituals en les xarxes socials però no és una xarxa social. És una comunitat. Quina és la diferència i per què importa?

A les xarxes socials d’internet, els lligams s’estableixen a través de relacions interpersonals. Seguir a altres i ser seguit per altres és la dinàmica fonamental. A les comunitats d’internet, els lligams s’estableixen a través d’afinitats temàtiques. Seguir un tema i contribuir-hi és la dinàmica fonamental.

Confederac.ió està dissenyada per a la col·laboració al voltant de temes, accions i organitzacions. No hi ha una funcionalitat per a seguir persones. Les funcionalitats es concentren en descobrir temes destacats i relacionats amb els nostres interessos. La comunicació entre persones i grups és possible i molt útil a Confederac.ió, però és una funcionalitat supeditada a l’interès en col·laborar horitzontalment.

Això encaixa molt bé amb el nostre tarannà i els nostres objectius: menys ego, simplicitat, autonomia, cooperació i descentralització.

Participar sense l’obligació d’aconseguir seguidors o de satisfer els que ja tens és alliberador. La teva veu arriba a qui comparteixi un interès en els temes que tractis. Sense acumulació de seguidors, tota persona parteix d’un punt més anivellat a l’hora de participar. Sempre hi haurà líders d’opinió, però sense followers el culte a la personalitat és més complicat. La participació entre iguals és més senzilla.

2 Likes
Creative Commons License