Foro Confederac.io

Com estan connectades les principals formes d’irracionalitat? Anàlisi de la pseudociència, el negacionisme científic, la resistència als fets i els fets alternatius


#1

Sven Ove Hansson

Download PDF
La ciència és una pràctica d’investigació dels fets, però hi ha moltes activitats més d’aquest tipus que apliquen els mateixos patrons de raonament per tal d’aconseguir informació tan fiable com siga possible en qüestions empíriques. Les pràctiques d’investigació conformen, al seu torn, una subcategoria del discurs racional, una categoria més ampla que també inclou l’argumentació sobre afers no empírics. D’acord amb aquestes categories, és fàcil veure la relació entre la pseudociència, d’una banda i, d’una altra, la resistència als fets, la desinformació i les fal·làcies lògiques. Les errades argumentals són similars i la diferència principal és si la matèria pertany o no a l’àmbit de la ciència.

Paraules clau: pseudociència, negacionisme científic, resistència als fets, fets alternatius, desinformació.
En els darrers anys, ha esdevingut més i més evident que la difusió d’informació poc fiable és un important problema social. No obstant això, la discussió no s’ha focalitzat en les formes «clàssiques» de pseudociència: astrologia, ufologia, etc. Per contra, s’ha formulat en altres termes, com negacionisme científic , resistència als fets i fets alternatius . Aquests termes es poden considerar subespècies de la pseudociència o hi tenen alguna diferència fonamental?