Foro Confederac.io

Amb el CAP Raval Nord: #CAPalaMisericordiaJa


#1

FoCAP (Fòrum Català de l’Atenció Primària)

Una concentració a plaça Sant Jaume pel CAP Raval Nord / FoCAP

El CAP Raval Nord està ubicat en un edifici històric catalogat, que actualment no compleix els mínims necessaris per a donar una atenció digna a les veïnes ni és digne per les seves treballadores. Al CAP es presta atenció a una població amb una càrrega de malaltia lligada a condicionants socials de la salut molt superior a altres barris de Barcelona i una esperança de vida retallada per aquest motiu. Per a la gent del Raval, l’atenció que reben al CAP és fonamental perquè és l’únic lloc on poden rebre una atenció sanitària de qualitat, propera, longitudinal i integral.

Fa anys que les treballadores del CAP denuncien les mancances d’aquest espai: problemes de salubritat, impossibilitat d’accés amb cadira de rodes o per les lliteres dels Serveis d’Emergències Mèdiques, incapacitat per garantir la intimitat i la confidencialitat de les visites…, i demanen un centre adequat perquè les persones puguin rebre l’atenció necessària i que permeti als professionals treballar en condicions de seguretat i comoditat per poder cuidar la població. Cal recordar que l’entorn en què es rep l’atenció influencia en els resultats de la mateixa, alhora que condiciona la qualitat de vida laboral de qui hi treballa.

Ja el 2006 es va copsar que l’antic hospital de tractament de la tuberculosi projectat per l’arquitecte Josep Lluís Sert patia greus deficiències i es van començar a estudiar diferents opcions. Vist que la reforma i ampliació de l’edifici no eren possibles a causa dels requeriments específics d’un centre sanitari, en aquests anys s’han barallat diferents emplaçaments alternatius. Fa uns mesos el CatSalut va concloure que l’únic espai que reunia els requisits necessaris per fer-hi el CAP que el Raval Nord necessita, és la capella de la Misericòrdia, titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, i cedida fa cinc anys al MACBA amb l’objectiu que pogués ampliar l’espai d’exposició. Aquesta cessió gratuïta té una clàusula que permet trencar el conveni per causa major, fet que ara ha portat l’Ajuntament a reclamar la capella de la Misericòrdia per fer efectiu el mandat del CatSalut, canviar-ne l’ús i fer-hi el nou CAP. La revocació del conveni requereix aprovació en ple municipal.